Tel. +48 501 504 590

Image Image

TŁUMACZENIA PISEMNE

Moje doświadczenie obejmuje szeroki zakres tłumaczeń pisemnych przysięgłych i zwykłych:
 Filmy i spektakle teatralne tłumaczone ze słuchu z przygotowaniem napisów.

 Teksty specjalistyczne umów i aktów prawnych, wyroków sądowych, pism o alimenty, dokumentów rozwodowych i spadkowych, pełnomocnictw, umów i statutów spółek.

 Audyty finansowe, due dilligence, roczne sprawozdania finansowe spółek, bilanse, rachunki przepływów pieniężnych i inne teksty księgowo-finansowe.

 Opisy procesów produkcyjnych, maszyn, prezentacje szkoleniowe, dokumenty wewnętrzne firm produkcyjnych, zasady działania maszyn, opisy usterek, procedury korporacyjne, opisy stanowisk.

 Teksty z zakresu HR, testy, analizy, ankiety.

 Wszelkie teksty przysięgłe na potrzeby urzędów, takie jak dokumenty samochodowe, akty stanu cywilnego, wyroki sądowe, dokumenty windykacyjne.​
Stali klienci prowadzący komisy samochodowe mogą liczyć na preferencyjne stawki „za komplet”. Moja pomoc nie polega tylko na wykonaniu tłumaczeń przysięgłych po preferencyjnych stawkach oraz sprawdzeniu, czy w dokumentach nie ma braków lub błędów, które uniemożliwią rejestrację . W zależności od ilości zleceń, odbiorę od Ciebie dokumenty i przywiozę lub wyślę tłumaczenia do Twojego biura. W razie potrzeby zadzwonię do Niemiec i omówię w Twoim imieniu szczegóły transakcji, wynegocjuję cenę i ustalę warunki odbioru. Tę usługę, jak i doraźną pomoc przez telefon otrzymasz GRATIS . Po prostu będziesz miał swojego tłumacza. O kwestie językowe nie musisz się już martwić.