PRAKTYKI studenckie

Jeśli znasz trochę język niemiecki i chciałbyś zdobyć praktykę w pracy biurowej, możesz odbyć praktyki jako „asystent tłumacza”. Twoim zadaniem będzie przygotowywanie dokumentów i ich formatowanie, wyszukiwanie informacji w internecie i prace biurowe. W zamian otrzymasz poświadczenie odbycia praktyk lub doświadczenia zawodowego i list polecający do przyszłego pracodawcy oraz możliwość doskonalenia języka.