Oferta

  • Tłumaczenia filmów
  • Tłumaczenie i weryfikacja dokumentów samochodowych rozliczanych wg kompletów. Podczas tłumaczenia tych dokumentów sprawdzam, czy w Twojej umowie nie ma błędów prawnych i informuję Cię, jeśli coś jest nie tak z Twoimi dokumentami.
  • Telefoniczne załatwianie formalności w niemieckich urzędach, np.  złożenie wniosku o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego.
  • Telefoniczne negocjacje handlowe ze Sprzedającym, uzyskanie bliższych informacji o pojeździe, negocjacje cenowe.
  • Pomoc doraźna przez telefon w wyjaśnianiu pytań językowych - pomogę Ci przez telefon porozumieć się z osobą, z którą właśnie rozmawiasz w Niemczech.
  • Tłumaczenia specjalistyczne finansowe: roczne sprawozdania finansowe spółek, bilanse, raporty z audytów, due diligence
  • Tłumaczenia specjalistyczne umów i aktów prawnych, wyroków sądowych, pism o alimenty, dokumentów rozwodowych i spadkowych, pełnomocnictw, umów i statutów spółek.
  • Tłumaczenia ekonomiczne i handlowe korespondencja handlowa