Bezpieczeństwo dokumentów i poufność:

Kiedy powierzasz komuś swoje dokumenty, chciałbyś mieć pewność, że są bezpieczne. Że nikt ich nie zgubi ani nie zniszczy. Że nikt nie zrobi z użytku z zawartych w nich informacji. Że nikt ich roześle przez przypadek do niepowołanych osób, albo nie przekaże informacji konkurencji.

U mnie Twoje dokumenty są bezpieczne.

Po pierwsze: gwarantuję poufność. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa do wykonywania tłumaczeń zastrzeżonych (pierwszy stopień tajności dokumentów), dające mi możliwość tłumaczenia dokumentów dla rządu.

Po drugie: twoje dokumenty nie opuszczają mojego biura.

Po trzecie: nie zatrudniam pracowników. Możesz przekazać mi do tłumaczenia wyniki finansowe Twojej firmy, akta spraw, wyroki sądowe czy jakiekolwiek inne ważne dla Ciebie dokumenty. W ten sposób nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione lub krótkoterminowi pracownicy. Nie oddajesz ich do biura, gdzie mają do nich dostęp nieupoważnieni, krótkoterminowi pracownicy. Pozostawiasz je w domu u tłumacza, skąd nikt ich nie wyniesie ani nie przekaże dalej. Zobacz listę firm, które już mi zaufały.